Çorapların Ritmi

Gülenay Kabil

Okul öncesi dönemde çocukların bilişsel gelişiminde önemli bir yere sahip alanlardan biri de kavram öğretimidir. Çocuklar kavramlar sayesinde yakın çevresini tanır ve nesneler/olaylar arası ilişki kurmaya başlar. Çocukta kavram öğrenimi somuttan soyuta doğru ilerler ve kavramların öğretimi hiçbir zaman tek düze yapılmamalıdır. Özellikle soyut kavramların ediniminde çocuğun eğlenebileceği ve ilgisini çekebileceği alanlarla bütünleştirme oldukça etkilidir.

Bu yazımda çocuklarımızın öğrenirken en çok zorladığı kavramlardan bir olan tek/çift kavramını çok eğlenceli bir ritim oyunuyla bütünleştirerek sizlerle paylaşıyorum. Siz de evinizde bulunan birçok eşya yardımıyla çocuklarınızın zorlandığı kavramların öğrenimine eğlenceli yöntemlerle yardımcı olabilirsiniz.

Tek/çift kavramı çocuklara nasıl öğretilir?

Malzemeler:  Evimizde bulunan çift/tek eşyalar, renkli çorap çeşitleri, sepet

Çorapların Ritmi

 • Evimizde bulunan tek ve çift eşyalar bir sepetin içerisine koyulur.(Terlik,çorap,eldiven,ayakkabı vb.)
 • Çocuğa eşyalar tanıtılır ve tek/çiftlik durumu hakkında sohbet edilir. ”Hangi eşyanın çifti var? Hangi eşya tek? Nasıl olursa çift/tek olur? Vücudumuzda hangi organlar tek/çift?” gibi sorularla sohbet şekillendirilir.
 • Ardından tek/çift çoraplarla çocuğun görebileceği düz bir zemine ritim sırası oluşturulur. Bu sıralama istenilen sayıda tek/çift çorabın alt alta konulmasıyla yapılır. Ör: Fotoğraftaki gibi seçtiğimiz eşya çorap ise ritim sırası “tek çorap-çift çorap-tek çorap-çift çorap” olabilir.

 • Ritim sırası görseldeki gibi çocuğun yaş düzeyine göre arttırılıp şekillendirilebilir.
 • Çocuğa tek çorapta bir kere, çift çorapta iki kere alkış yapması söylenir. Fakat önce birlikte ritim tutulması önerilir.
 • İsteğe bağlı olarak ritim dizlerle, masaya vurarak ya da zıplayarak tutulabilir.(tek ise bir kez çift ise iki kez zıpla)

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Tek/Çift durumu gerçek nesneler üzerinden çocuğa açık ve anlaşılır şekilde yapılmalıdır.
 • Ritim tutulmadan önce alkış kuralının anlaşıldığından emin olunmalıdır.(Tekte 1-Çiftte 2)
 • 4 yaş ve üzeri için uygundur.
 • Ritim sırası basitten zora doğru gitmelidir.( Önce 2 daha sonra 3-4-5 .. şeklinde)

Oyunun çocuğa kazandırdıkları nelerdir?

 • Çocuğun kavram öğrenimini etkili bir şekilde geliştirir.
 • Hangi durumda nasıl alkışlayacağına odaklanarak dikkat becerisi gelişir.
 • Eşyaları tek/çift durumuna göre ayırt etmeyi öğrenir.
 • Belirli duruma uygun ritim tutar bu nedenle müzik ve ritim becerisi gelişir.
0 Yorum

Bu yazılar ilginizi çekebilir!

Yorum Yaz