Çocuklarda Diş Çıkması (Avülsiyon)

Sevil Akgül

Bebek ve çocuklarda diş yaralanmalarıyla sıklıkla karşılaşmaktayız. Özellikle hareketli oldukları aktif oyun ve okul çağı dönemlerinde, spor esnasında ya da bunun dışında oluşabilecek kazalarda ağız ve yüz bölgesine alınan darbeler sonrasında dişler yerlerinden çıkabilir.

Çocuklarda düşme ya da çarpma sonucu meydana gelen diş tramvalarında diş yerinden çıkarsa ne yapmak gerekir?

Diş yerinden çıktığında yapılacak acil müdahale çok önemlidir. Bu durumda sakin olunmalı ve kalıcı diş köküne dokunmadan, dişin ağızda görünen üst kısmından nazikçe tutularak diş alınmalı ve akan suyun altına tutulduktan sonra süt, serum fizyolojik ya da su içerisine konularak hemen çocuk diş doktoruna gidilmelidir. Yerinden çıkan diş kesinlikle peçeteye sarılmamalı ve kuru ortamda tutulmamalıdır.

Bu tip diş tramvalarında, dişi çıktığı yere tekrar yerleştirerek ve sertleştirilmiş bir pamuğu çocuğa ısırtarak çocuğu hekime getirmek en uygunudur; ancak dişin nasıl yerleştirileceği bilinemeyebilir. Bu durumda en geç 1 saat içerisinde bir diş hekimi tarafından çocuğa müdahale edilirse ve diş uygun koşullarda getirildiyse dişin kurtulma şansı yüksektir.

Çocuklarda düşme ya da çarpma sonucu meydana gelen diş tramvalarında diş nasıl tedavi edilir?

Yerinden çıkan kalıcı diş, çocuk diş hekimi tarafından tekrar yerine yerleştirilebilir ve yanındaki dişlere tel ya da dolgu ile sabitlenebilir. Bu şekilde dişin yerine tekrar tutunması ve iyileşmesini sağlamak mümkündür. Takip eden bir kaç hafta içerisinde ise teller çıkarılabilir. Bu dönemde yumuşak beslenme, dişe yük binmemesi ve  uzun dönem düzenli kontroller çok önemlidir. Klinik ve röntgen bulgularına göre gerekirse aynı gün veya ilerleyen zamanlarda kanal tedavisi de yapılabilir. Unutulmaması gereken bir diğer önemli noktada, dişin yerinden çıktığı kazalarda eğer daha önceden tetanoz aşısı yapılmadıysa, bu aşının mutlaka yaptırılması gerektiğidir.

Diş tramvalarında, erken tedavi son derece önemlidir. Diş hekimine geç başvurulması durumunda diş tekrar yerine yerleştirilemeyebilir. Bu tip durumlarda diş yerine yerleştirilse bile dişin tutunma ve kurtulma ihtimali oldukça azalır.

Son olarak yerinden çıkan diş eğer süt dişi ise, alttaki kalıcı dişe zarar vermemek için süt dişleri tekrar yerine yerleştirilmez.

0 Yorum

Bu yazılar ilginizi çekebilir!

Yorum Yaz