Çocuklara Kitap Okuma Alışkanlığı Nasıl Kazandırılır?

İpek Kıran

Gelişen ve büyüyen çocuğun duygusal, zihinsel ve sosyal gelişiminde kitap büyük rol oynamaktadır. Çocuk kendine özgü bir kişilik geliştirmeye çalışırken, birey olduğu göstermek ister. Çocuğun yetişkin bir insandan farklı oluşu sadece bir basamak farkından değil, aynı zamanda nitelik ve zihniyet farkından gelmektedir. Çocuk, tüm gereksinimlerini tamamlamak isteyen bir bireydir. Bu nedenle çocuk kitaplarının hazırlanmasında, çocuğun kişiliğinin ve gelişiminin göz önünde bulundurulması gerekir.

Hangi tür kitaplar çocukların ilgisini çekebilir?

Bir kitabın çocuğun ilgisini çekmesi için, bazı gereksinimlere yanıt vermesi gerekir. Bu gereksinimlerin başında ise sevgi gelir. Çocuğun duygusal gelişiminde ve eğitimde “sevgi”, “şefkat”, “güven” kelimelerinin önemi büyüktür. Bu nedenle çocuklar kendilerine sevgi ve güven veren kitaplara ilgi gösterirler.

Çocuğum kitap kahramanlarından çok etkileniyor, bu durum acaba normal mi?

Çocuk, kişilik gelişimi için kendine bir modeli örnek alır ve kendini onunla bütün hisseder. Bu model başlangıçta anne, baba iken zamanla arkadaş, öğretmen, film ve kitap kahramanı olabilir. Bu nedenle kitap kahramanının sosyal ve pedagojik açıdan sağlıklı olması,çocuğun kendini iyi bir modelle özdeşleştirmesini sağlar. Bu yüzden çocuk kitapları seçiminde ailelere önemli görevler düşmektedir.

Çocuklarda okuma alışkanlığının yaşlara göre değişimi nasıldır?

Kitap sevgisi ve alışkanlığı küçük yaşlarda ortaya çıkar. 2 yaşından itibaren çocuklara dokulu, renkli, elinde tutabileceği, ilginç resimleri içeren kitaplar alınabilir. Küçük yaş döneminde çocuğa kitabın sayfalarını çevirirken yardım ederek, kitapla ilgili sorduğu sorulara cevap vererek çocuğun kitaplara olan aşinalığı arttırılabilir.

3-4 yaş çocukları ise kendilerine resimli öykü kitaplarının okunmasını isterler. Çocukların büyük bir bölümü bir takım hayali
serüvenlerden oluşan hikâyeleri dinlerken büyük bir zevk duyarlar ve kendilerini hikâyedeki kahramanlarla özdeşleştirirler.

Kitap okuma ilgisi yaş ile birlikte git gide artar. 6-7 yaşlarında çocuklar doğa, hayvanlar ve diğer çocukları kapsayan, kısa ve bol resimli öykülerden çok keyif alırlar. Genellikle bu yaş grubu çocukları uyumadan yarım saat önce kendisine kitap okunmasını ya da bir kitabı incelemek isterler. Bu dönem çocukların okumaya olan şevkini ve ilgisini en çok destekleyen
evredir.

Çocuğum hangi kitapları sever?

Uzmanlar tarafından okuma ilgisinin kızdan erkeğe değiştiği belirlenmiştir. Genellikle erkekler spor, gezi, serüven, makine, bilim ve ünlü kişilerin hayatlarını içeren kitapları okumayı severken, kızlar romantik romanlar, içinde kendini bulabileceği öykü ve şiir kitapları okumaktan keyif alırlar.

Çocuklara kitap okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır?

Kitap okuma alışkanlığına sahip olan ebeveynler çocuklarına rol model olabilir. Bunun için ev gündeminde aile üyelerinin birlikte kitap okuyacağı bir rutin oluşturulmalıdır. Sonrasında herkes birbirine okuduğu kitabın konusundan ve kahramanlarından bahsedebilir.
• Birlikte kitapevine giderek kitap seçimi yapılması da son derece etkili bir yöntemdir. Kitap seçerken; çocuk yaş düzeyine uygun kitaplara yönlendirilmelidir.
• Evde hem ebeveynlerin hem de çocukların kolay ulaşım sağlayacağı farklı türde kitapların olduğu bir kitap köşesi oluşturulmalıdır.
• Kütüphane kullanımının kitap okuma alışkanlığının kazanılmasında etkisi büyüktür. Bu nedenle çocuklar için çevre kütüphanelerin tanıtılması ve ziyaret edilmesi önemlidir. Aynı şekilde okula başlayan çocukların, öğretmen desteği ile okul kütüphanesini kullanmaya teşvik edilmesi de güzel bir hamle olacaktır.
• Ailelerin davranış pekiştirme listelerinde kitap en önde yer almalıdır. Çocuğu motive etmek, çocuk için uyarılmaktan çok daha önemlidir. Bu yüzden, çocuğa kitap okuması için uyarı yapmaktansa, kitap okurken onu desteklemek daha etkili olacaktır.
• Ebeveynler, çocuklarını harçlıklarının bir kısmını kitap almak için ayırmaları yönünde teşvik etmelidir.
• Ebeveyn veya öğretmen, çocuğa okuma alışkanlığı kazandırma ve geliştirmede doğrudan sorumlu kişilerdir. Çocuklar evde ve okulda ilgilerini çekecek kitapları okumaya yönlendirilmelidir.

Kaynakça:

  1. Haluk Yavuzer (1996) Çocuk Psikolojisi. Remzi Kitabevi.
  2. Sefa Saygılı (2005). Çocuklarda Davranış Bozuklukları. Elit Yayınları.
  3. http://www.kigem.com/cocuklara-okuma-aliskanligi-nasil-kazandirilir.html
0 Yorum

Bu yazılar ilginizi çekebilir!

Yorum Yaz