Anne Sütünün Saklanması

Damla Arslan

Anne sütünün saklanma koşulları nasıl olmalıdır?

Anne sütü yeni doğan bir bebeğin büyüme ve gelişmesinde besin öğeleri gereksinimlerinin tümünü karşılayan, besleyici ve immünolojik özellikleri bakımından en önemli ve eşsiz besin kaynağıdır. UNICEF, bebeklerin doğumdan itibaren ilk 6 ay boyunca sadece anne sütü almalarını ve emzirmeye iki yaşına kadar devam edilmesini önermektedir. İdeal olan ve önerilen, annelerin bebeğini emzirerek taze süt vermesidir. Ancak günümüz koşulları ve annelerin devam eden iş yaşantısı düşünüldüğünde, anneden veya bebekten kaynaklanan çeşitli nedenler sonucunda emzirme sıklığı azalmakta ve anneler sütünü sağıp bebeğine vermek zorunda kalabilmektedir. Bu durumda siz annelerin aklına gelen ilk soru ise sağdığınız bu sütü uygun koşullarda nasıl saklamanız gerektiğidir.

Anne sütünün saklanması, sütün besleyicilik ve immünolojik içeriğinin korunması ve mikroorganizma gelişiminin önlenmesi açısından önemli bir konudur. Annelerin, anne sütünü saklama, depolama ve temizleme koşullarına yönelik yapacakları yanlış uygulamalar bebeğin kaliteli ve sağlıklı sütle beslenmesini engelleyecektir. Ben de bu yazımda siz sevgili anne ve anne adayları için anne sütünü saklama koşulları, saklama kaplarının uygunluğu, saklama sıcaklıkları, saklama süresi ve kapların temizliğine yönelik genel bir bilgi vermek istedim.

Anne sütünün saklanma ısısı ve süresi ne kadar olmalıdır?

Anne sütünde bulunan o eşsiz bileşimlerin özelliğini kaybetmeden ve bakteri oluşumuna neden olmadan en iyi şekilde saklanması ile ilgili pek çok araştırma ve çalışma mevcuttur. Yapılan araştırmalar sonucunda lipaz, lizozom, IgA, B6 ve C vitamini gibi bazı besin öğelerinin saklama koşullarından minimum seviyede etkilenmesi için, Sağlık Bakanlığı’nın 2012’de kabul ettiği anne sütünü saklama koşulları şu şekildedir:

  • Oda sıcaklığında 19-25 derecede en uygun 3 saat, çok steril ortamda 8 saate kadar
  • Buzdolabında ≤4 derecede, 3 gün
  • Ev tipi derin dondurucuda -20 derecede, 3 ay
  • Diğer derin dondurucularda -20 ile -80 derecede, 6-12 ay süresince saklanmasının bakteri üretip bebeğe zarar vermediği ve bu şekilde muhafaza edilen anne sütünün besleyici değerinin kaybolmadığı ancak bazı vitamin ve enzim değerlerinin azaldığı saptanmıştır.

Anne sütünü saklama kabı hangi malzemeden olmalı?

Anne sütünün saklanmasında önemli diğer bir konu ise sütün hangi kaplarda saklanması gerektiğidir . Anne sütünün saklanmasında kullanılan kapların, anne sütünün besleyiciliği, immünolojik özellikleri ve bakterisidal aktivitesine (bakterileri öldüren) yönelik az sayıda çalışma bulunmaktadır. Ancak sütün 72 saate kadar buzdolabında çok az değişiklikle saklanabildiği ve cam saklama kaplarının içeriğinde en az zararlı madde bulundurduğu kabul edilmiştir.

Son günlerde anne sütünün saklanmasında plastik ürünlerin de kullanıldığı bilinmektedir. Daha çok polietilen (polyethylene) süt saklama poşetleri ve polipropilen (polypropylene) süt saklama kapları satılmakta ve bu kaplar anneler tarafından kullanılmaktadır.

Plastik gıda ambalaj ve kaplarında yer alabilen ve sağlık için risk oluşturabilen başlıca maddeler; stiren, 1,3-butadien, melamin, formaldehit, akrilamid, di-2- etilhekzil ftalat, di-2-etilhekzil adipat, bvinil klorür, nonilfenol ve bisfenol A’dır. Bu kimyasalların endokrin bozucu, kanserojen ve/veya gelişim bozukluklarına yol açıcı etkileri olabilmektedir. Bu zararlı maddelerin gıdaya geçişi, plastiğin ve gıdanın kimyasal özelliğine, paketleme, işleme ve depolama sıcaklığına, UV ışınıyla temasına ve saklama süresine göre değişebilmektedir. Bu nedenle özellikle uzun süreli saklamalarda, sert plastiklerin kullanılması diğer plastik ürünlere göre daha uygundur ve bu plastik süt saklama kaplarının hava geçirmez özellikte olması gerekmektedir.

Anne sütünün buzdolabında kısa süreli saklanmasında,  (72 saatten daha az) plastik süt saklama poşetleri kullanılabilir. Plastik poşetler dökülme, sızıntı, sert kaplara göre daha kolay kontamine olma ve anne sütündeki bazı maddelerin yumuşak plastikle etkileşime girmesi sonucunda, sütün besin değerinin kaybolmasına neden olabileceğinden anne sütünün uzun süre saklanması için önerilmemektedir.

Anne sütü nasıl çözdürülmelidir?

Peki bütün bu koşullara uyduk, ancak “anne sütünü nasıl çözdürmek gerekir?” diye soracak olursanız, ben dondurulmuş sütün buzdolabı kısmında veya ılık su içine konularak çözdürülmesini tavsiye ediyorum. Bazı annelerin sütü çözdürmek için mikrodalga kullandıkları söyleniyor. Mikrodalgada çözdürülen anne sütünün immünolojik özellikleri azalmakta ve süt radyasyona maruz kalmaktadır. Bu da bebeğiniz için oldukça zararlıdır. Dikkat edilmesi gereken bir noktada, çözdürülmüş sütün buzdolabında 4 saate kadar saklanabileceği ve tekrar dondurulmaması gerektiğidir.

Anne sütünün saklama koşulları uygun olmadığında sütün besleyicilik ve immünolojik içeriğinin korunması mümkün olamadığı gibi, sütün içerisinde mikroorganizma gelişimi de söz konusu olabilir. Bu anlamda annelerin sütlerini hangi kaplarda sakladığı ve nasıl çözdürdüğü oldukça önem taşımaktadır. Annelerin, anne sütünü saklama koşullarına yönelik yapacakları yanlış uygulamalar bebeğin kaliteli ve sağlıklı sütle beslenmesini engelleyecektir. Anne sütünün uygun koşullarda, geçici süre için saklanması bebekler için tehlikeli değildir. Üstelik bu durum çalışan annelerin, bebeklerini daha uzun süre anne sütü ile beslemesine önemli katkıda bulunmaktadır.

0 Yorum

Bu yazılar ilginizi çekebilir!

Yorum Yaz