Anlaşmalı Boşanma Davası ile İlgili Merak Edilen Herşey

Merve Nur Arabacı

Merhaba sevgili Balkafa.com okurları,

Bir önceki yazımda, sizlere çocuklarınız üzerindeki haklarınızı açıklamaya çalışmış, velayet davalarına değinmiş ve velayet hakkı kendisinde olmayan eşin çocukla nasıl kişisel ilişki kurabileceğinden bahsetmiştim. Nitekim velayet kavramı, hayatın olağan akışı içerisinde her zaman sorgulanmasa da boşanmayı düşünen eşlerin en çok düşündüğü, önem verdiği konuların başında gelmektedir. Genellikle boşanmak isteyen eşlerin her biri, ortak çocuğun velayetinin kendisine bırakılmasını istemekte, bu da taraflar arasında anlaşmazlıklara neden olmaktadır.

Hâlbuki ortak çocuğun velayeti dâhil, boşanmanın diğer sonuçları üzerinde anlaşmaya varılması durumunda, uzun ve yıpratıcı çekişmeli boşanma davası sürecinin yerine tek celsede sonuçlandırılabilecek anlaşmalı boşanma yoluna gidilebilecektir. Bu noktadan yola çıkarak bugün bu yazımda, boşanmak isteyen ebeveynlerin “en kısa sürede nasıl boşanabilirim?” sorusuna yanıt olacak anlaşmalı boşanma prosedürü üzerine bilgi vermek ve sorularınızı cevaplandırmak istiyorum.

Şu hususu da belirtmek isterim ki; aşağıda yer verilen açıklamalar hukuki bilgiler olup, sizin için diğer balkafa.com içerikleri kadar eğlenceli olmayabilir. Ancak boşanmayı düşünüyorsanız ve yazıyı sonuna kadar okumaya devam ederseniz sizi uzun bir mahkeme sürecinden kurtaracak tek ve en etkili boşanma prosedürü hakkında her şeyi öğrenmiş olacaksınız. 🙂

Anlaşmalı boşanma sebepleri nelerdir?

Anlaşmalı boşanma davası, en az bir yıl sürmüş bir evlilikte, eşlerden birinin açtığı davayı diğerinin kabul etmesi veya her iki eşin birlikte boşanma başvurusunda bulunması ile açılmaktadır. Bu davada hakim, evliliğin gerçekten sarsılıp sarsılmadığını, eşlerin kusurlu olup olmadığını veya zina, kötü muamele gibi bir boşanma sebebinin bulunup bulunmadığını araştırmayacaktır. Tarafların boşanmak isteme nedenleri ne olursa olsun, her ikisi de boşanmak istiyorsa ve diğer anlaşmalı boşanma şartları sağlanıyorsa tarafların boşanmasına karar verilecektir. Nitekim kanun koyucu her iki eşin de boşanmayı istemesi ve kabul etmesi halinde, evlilik birliğinin temelden sarsılmış olduğunu kabul etmiştir. Bu nedenle ayrıca bir boşanma nedeni aranmamaktadır.

Anlaşmalı boşanma şartları nelerdir?

Eşlerin anlaşarak boşanabilmeleri için;

 • Evlilik birliğinin kurulmasından itibaren en az bir yıl geçmiş olmalıdır.
 • Eşler boşanmak için birlikte mahkemeye başvurmalı veya bir eşin açtığı boşanma davasını diğer eş kabul etmelidir.
 • Hakim boşanma kararı verebilmek için tarafları bizzat mahkeme huzurunda dinlemek zorundadır.
 • Eşlerin boşanma davasının nafaka, tazminat gibi maddi sonuçları ile çocukların velayeti konusunda da anlaşmış olmaları gerekmektedir.

Anlaşmalı boşanmak için neden bir yıllık evlilik şartı bulunmaktadır?

Anlaşmalı boşanmak için gerekli bir yıllık evli kalma süresi şartı, eşlerin evliliği bitirme nedenlerini sağlıklı bir şekilde gözden geçirmelerini sağlamaktadır. Böylece çeşitli amaçlarla kısa süreli evliliklerin önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Anlaşmalı boşanmada taraflardan biri mahkemeye gelmezse ne olur?

Dava açıldığında mahkeme tarafından bir duruşma günü belirlenmektedir. Türk Medeni Kanunu ilgili hükümleri uyarınca anlaşmalı boşanma kararı verilebilmesi için her iki eşin de duruşmaya katılması ve hakimin tarafları bizzat dinlemesi gerekmektedir. Eşlerin kendisini avukatları vasıtasıyla temsil ettirmesi de durumu değiştirmemekte, asil olarak duruşmaya mutlaka katılmaları gerekmektedir. Boşanma davası sırasında davalı duruşmaya gelmezse, iki tarafta gitmezse, anlaşmalı boşanmaya davacı gelmezse dava çekişmeli boşanma davasına dönüşmektedir.

Anlaşmalı boşanma ne kadar sürer?

Yukarıda yer alan yasal şartların oluşması, anlaşmalı boşanma protokolünün hakim tarafından onaylanması ve her iki tarafında belirlenen duruşma gününde mahkeme huzurunda hazır bulunması halinde; hakim tek celsede boşanma kararı verebilecektir.

Anlaşmalı boşanmada ortak çocuk dinlenir mi?

Anlaşmalı boşanma davasında ortak çocukların dinlenmesi şart değildir. Ancak hakim dilerse, özellikle velayet konusunda karar verirken fikir edinmek amacıyla ortak çocuğu da dinleyebilir. Zira taraflar anlaşmalı boşanma protokolünde çocuğun velayetinin hangi eş de kalacağını belirlese de hakim çocuğun görüşünü öğrenmek ve eşlerin kararının çocuğun menfaatine uygun olup olmadığını denetlemekle yükümlüdür.

Anlaşmalı boşanma sözleşmesi nasıl olur? Anlaşmalı boşanma sözleşmesinde bulunması gereken evraklar nelerdir?

Anlaşmalı boşanma kararı verilebilmesi için; tarafların boşanmanın mali sonuçları ve velayet konularını düzenledikleri bir protokolün aslını dava dilekçelerine ekleyerek mahkemeye sunmaları gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma protokolünde düzenlenmesi gereken konular;

 • Maddi – Manevi tazminat talepleri,
 • Nafaka talepleri,
 • Ortak çocuğun velayeti ve kişisel ilişki kurulması hususlarıdır.

Bununla birlikte;

 • Ev eşyalarının durumu,
 • Yargılama masraflarına kimin katlanacağı,
 • Ziynet eşyalarının durumu,
 • Malların paylaşımı,
 • Kadının boşandıktan sonra da kocasının soyadını taşıması gibi boşanmanın sonuçlarına ilişkin hususlar da anlaşmalı boşanma protokolünde düzenlenebilmektedir.

Görüldüğü üzere tüm bu hususlar kişiden kişiye farklılık göstereceğinden herkes tarafından kullanılabilecek matbu bir anlaşmalı boşanma protokolü örneği bulunmamaktadır. Hak kaybı yaşamamanız adına protokolün düzenlenmesi sırasında mutlaka boşanma davasında uzman avukat desteği almanızı tavsiye ederim.

Hakim anlaşmalı boşanma protokolünü değiştirebilir mi?

Hakim, eşlerin düzenlediği anlaşmalı boşanma protokolünü tarafların ve özelikle çocukların menfaatlerini göz önünde bulundurarak değiştirebilir. Bu durumda öncelikle yapmak istediği değişiklikleri taraflara söyler, taraflar kabul ederlerse protokole ekleme veya çıkarma yapabilir. Aksi takdirde kendiliğinden değişiklik yaparak yeni haliyle boşanmaya karar veremez.

Anlaşmalı boşanma davasından vazgeçme mümkün mü?

Anlaşmalı boşanma davasında karar verilinceye kadar davacı davadan feragat edebilir. Feragatin sonuç doğurabilmesi için mahkemenin bu beyanı kabul etmesine gerek yoktur. Feragatin gerçekleşmesi ile anlaşmalı boşanma davası reddedilecektir.

Anlaşmalı boşanma davasında görevli ve yetkili mahkeme neresidir?

Boşanma davalarında görevli mahkeme aile mahkemesi olup, aile mahkemesinin kurulamadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesi aile mahkemesi sıfatıyla görevlidir. Boşanma ve ayrılık davalarında yetkili mahkeme ise, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa çiftin altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

Anlaşmalı boşanma süreci ne zaman sonuçlanır?

Hakimin duruşma sırasında vermiş olduğu kısa boşanma kararından sonra, gerekçeli karar yazılarak taraflara tebliğe çıkartılır.  Gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren ise 15 günlük istinaf süreci başlayacaktır.  Tarafların protokol ile karşılıklı olarak istinafa başvuru haklarından feragat etmeleri kararın kesinleşmesi süresini kısaltır. Boşanma kararı kesinleştikten sonra ise karar tarafların nüfus kayıtlarına işlenmek üzere nüfus müdürlüğüne gönderilir.

Anlaşmalı boşanma ücreti ne kadardır?

Anlaşmalı boşanma davalarında bilirkişi, tanık gibi ispat araçlarının kullanılmaması ve çok daha hızlı bir yargılama yapılması nedeniyle çekişmeli boşanma davalarına göre daha az maliyetlidir. Ancak her davada olduğu gibi mahkeme tarafından başvuru harcı ve gider avansı, davanın avukat marifetiyle takip edilmesi halinde de avukat tarafından vekalet ücreti alınmaktadır. Boşanma davası harç ücreti ve avukatlık vekalet ücreti hususunda ayrıntılı bilgi için benimle iletişime geçebilirsiniz.

Avukatsız anlaşmalı boşanma olabilir mi?

Tarafların anlaşmalı boşanma davasını avukat olmaksızın açmaları mümkündür. Ancak, hakim tarafından boşanma kararı verildikten sonra kararın kesinleştirme sürecinin kısalması, tarafların hukuken hak kaybına uğramalarının önlenmesi ve boşanma proserüdünün en kısa ve sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesi için bir avukattan yardım alınması önem arz etmektedir. Kaldı ki her olaya uyarlanabilecek bir anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği düzenlemek hukuken mümkün değildir. Zira her olayda farklı hukuki nedenler, farklı talepler ve farklı somut olgular bulunmaktadır.

Bugün anlaşmalı boşanma davası ile ilgili aklınıza takılabilecek her soruya yanıt vermeye çalıştım, yine de sormak istediğiniz sorular olması durumunda aşağıdaki mail adresi üzerinden bana ulaşabilirsiniz, bir sonraki yazımda görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın 🙂

E-mail: av.mervearabaci@gmail.com

0 Yorum

Bu yazılar ilginizi çekebilir!

Yorum Yaz